Snaps og Urter

Kræge

Kræge er en løvfældende busk eller et lille træ, der er en underart til blomme, men har til forskel fra den ægte blomme kuglerunde frugter med en afrundet sten, der ikke løsnes fra frugtkødet.

Planten er rodægte, og dens rodnet er højtliggende med mange rodskud. Planten danner spontane krydsninger med slåen. Kræge findes sjældent vildtvoksende i Danmark, men er flere steder plantet i læbælter sammen med Slåen. Den kan som bær godt forveksles med Slåen, men er uden torne og har en aflang sten.

Kræge giver en fantastisk snaps der kan minde ret meget om Slåen, men er mere sød og med lidt mere bærsmag.

Til forskel fra Slåen skal Kræge ikke nødvendigvis fryses. Ellers er behandlingen den samme

Jeg synes det er vigtigt at få med til historien, at flere forveksler Kræge med Mirabelle, årsagen er sikkert det tætte familieskab. Især i Sydeuropa findes der flere Kræge typer med store frugter der let kan forveksles med Mirabelle.

Latinsk navn : Prunus domestica
Hvilken plantedel bruges :Hele bærret
Sankes i : September, Oktober
Behandling : Ingen – Bruges friske
Anvendes : Frisk
Findes generelt ved: Læhegn
Trækketid : 2- 3 måneder
Filtrering : Ja
Hviletid efter filtrering : 2 uger
Fortyndning : 1:4
Kan sødes : Ja
Gemmes : Bliver bedre over flere måneder og år