Brændevin som medicin

Det er den almindelige opfattelse, at munkenes brugte mange urter i deres medicinopskrifter, denne opfattelse er desværre kun delvis korrekt da brugen af alkohol ikke var almindeligt udbredt i Danmark dengang. Lægen Henrik Harpestreng, der døde i 1244, var kendt som læge for den danske kong Erik Plovpenning, brugte desværre ikke alkohol.

Et faktum er dog, at vi kender mange af de urter munkene havde i deres haver eller importerede og hvordan de brugte dem som lægende urter. Den sygdomsopfattelse der var aktuel på den tid, er meget forskellig fra vor tids opfattelse. Der ikke har meget tilfælles med en vi kender i dag, heldigvis. En af de vigtigste personer omkring bruger af urter var Hildegard af Bingen priorinde i Tyskland, en kvinde der kom til at præge den europæiske udvikling af brugen af lægeplanter ved behandling af mange slags sygdomme.

Først i renæssancen begyndte den egentlige udvikling af brugen af alkohol som frembragte mange forskellige typer af ”medicin” hvoraf vi kender mange af opskrifterne. Flere opskrifter kender vi fra CHR d. IV. destiller Peter Payngh, han udviklede mange vigtige brændevine som kongen fandt absolut nyttige. Baseret på flere af disse opskrifter har snapsogurter.dk genskabt mange af de forskellige opskrifter op, med anvendelse af de urter man havde adgang til de dengang. Man kan sige at de kryddersnapse vi smager dækker en tidsramme fra 1360 op til hvor tid.

Med i dette foredrag er mange af de urter vi kender fra de danske klosterhaver, eksempler der dog skal tages med et vist forbehold da flere af planterne i dag er kendt giftige

I dette foredrag kommer vi også ind på mange af de urter der var nødvendige i køkkenet hos munkene, urter vi dag sætter højt og ofte bruger i vores moderne madlavning

Under foredraget krydres der med ca. 6 smagsprøver og er er derefter rig lejlighed til at smage på andre der ikke blev nævnt i foredraget.

Varighed er mellem 2 og 21/2 time inkl. en pause. Det er fint hvis der ønskes kaffe eller andet under foredraget, men dette er ikke inkl. I prisen

Der indgår ikke mad i dette arrangement.

Der bruges projektor og PC under foredraget, så vi har brug for en hvid bagvæg eller lærred.